Hoe het begon

Het Blauwe Uur kent twee verschillende startmomenten.
Inhoudelijk begon het in 2012.

Temidden van bankiers en voorbijlopende, immer nijver in-mobieltjes-pratende heren en dames in strakke pakken, sloot ik mijn periode van twee jaar werken binnen en met banken op de ZuidAs af met een aantal performances over vertrouwen.
Ik tekende hun eigen maildisclaimers met stoepkrijt op de tegels van het Gustav Mahler-plein, waarop de omliggende banken en andere instellingen vanuit de hoogte een prachtig uitzicht hadden.

Aanvankelijk was ik in mijn eentje. Maar gaandeweg kwamen er steeds meer mensen helpen bij mijn performance over trust. We tekenden teksten die niets te raden lieten over hoe heden ten dage de achterkant van ons systeem wordt ingericht als het gaat om vertrouwen. Teksten waar geen woord van was verzonnen, maar die één voor één verzameld waren uit de uitgebreide emailcorrespondentie met dezelfde organisaties. Teksten die niet aangaven wat wél mocht, vanuit vertrouwen; maar wat er NIET mocht, vanuit wantrouwen.